banner grid 78

Spreekuur educatiemedewerker

Wil je dat de educatiemedewerker met enige regelmaat in je school aanwezig is? Kies dan voor dit spreekuur van de bibliotheek op school.

Vooraf spreek je met de educatiemedewerker af hoe vaak zij komt en hoe het spreekuur wordt ingevuld. Je kunt daarbij denken aan:

  • spreekuur voor vragen van leerkrachten en/of ouders;
  • in de bibliotheek van de school leesgesprekken voeren met door leerkrachten geselecteerde leerlingen;
  • in de bibliotheek aanwezig zijn om ouders te ondersteunen bij een ondersteunende rol voor de leerlingen tijdens de uitlening.(leerlingen helpen bij het kiezen van een boek);
  • aanwezig zijn bij koffieochtenden om ouders te adviseren.

Doel: voorlichting over (voor)lezen
Doelgroep: ouders, leerkrachten, leerlingen
Kosten en duur: 4 x 1 uur: 5 biebcoins | 8 x 1 uur: 10 biebcoins | niet-dBos: op aanvraag