banner grid 78

Watersnoodramp

Collectie binnen de Canon van Nederland rond de Watersnoodramp in 1953.
ramp watersnood
Aantal leerlingen:

Voorkeurs begindatum: Tooltip

Aub in de dd-mm-jjjj notatie.
Alternatieve begindatum: Tooltip

Aub in de dd-mm-jjjj notatie.
Vraag of opmerking:

Beschrijving

Collectie rond de Watersnoodramp in 1953.

Voor informatie zie ook Canon van Nederland